Meldinger

Vannstanden i Akersvannet 2010

Pr. 17.6.2010 er vannstanden 500,00m Dvs. 23 m under HRV.
Pr. 24.6.2010 er vannstanden 501,45m
Pr.  1.7.2010 er vannstanden 502,79m
Pr.  8.7.2010 er vannstanden 504,00m Dvs. 19,00m under HRV
Pr. 15.7.2010 er vannstanden 505,35m Dvs 17,65m under HRV
Pr. 29.7.2010 er vannstanden 508,01m Dvs 15,00m under HRV
Pr.   9.8.2010 er vannstanden 510,05m Dvs 12,95m under HRV

Pga. nye prosedyrer hos statkraft, får vi ikke offentligjøre vannstanden lengere.

HRV er høyeste regulerte vannstand 523 m.
LRV er laveste regulerte vannstand 480 m.
Totalt 43 m.

Konsesjonbehandlinger for regulerte vann og elver

Sak: Informering om den nye revisjonen av Statkrafts konsesjon. Frank Handå fra
kommunen kommer og holder et lite innlegg.
Det har tidligere vært jobbet mye med måten Statkraft har behandlet våre
naturområder på. Lav vannstand og vedlikehold av veier er to eksempler. Det er lite
som har ført fram i disse prosessene, og det er fordi Statkraft har gått etter de
tillatelser de ha fått av myndighetene.

Nå skal denne tillatelsen revideres, og myndighetene skal vurdere den ut fra våre
interesser også. De skal kanskje få en ny tillatelse med helt andre betingelser.

Naturvern og friluftsliv har fått en helt annen tyngde nå enn for 50 år siden, når de
demte opp våre naturperler. Det er derfor av største viktighet at vi sier i fra om våre
ønsker for disse områdene fremover.

Vi i styrene og de kommende utvalgene samler sammen alle synspunkter og stiller
kravene videre til myndighetene. Hvis bare dere stiller opp, så ordner vi resten.

Revidering av Statkrafts tillatelser er en svært viktig sak

Her kan du følge informasjonen
Ved å følge lenken Kraftverksrevisjoner finner du det meste.

Men hilsen
Styret

Scooter løyve

De fleste scooterløyvene etter § 5C, kjøring til hytte mer enn 2,5 km fra brøytet veg, gikk ut 30.04.10. De fleste hytteeierene i Mogressfjellet må søke på nytt i år.

Det kan søkes over nett på kommunens nettsider, rana.kommune.no, eller man kan få søknadsskjema ved henvendelse til Servicetorget. Alle søknader leveres Servicetorget. Det er pr. i dag ingen endringer i lovverket siden sist.

Med hilsen

Elin petersen
Servicetjenester 
Telefon: 75 14 51 80  
E-post: elin.petersen@rana.kommune.no

www.rana.kommune.no
Skjema

TV-signaler i mogressfjellet

Fra høsten 2009 vil de analoge signalene fra senderen i Hellerfjellet være en sagablott. Etter denne tid må de som ønsker å se TV anskaffe seg parabol. Hvis det blir en feil med senderen tidligere, er det ikke sikkert den blir repparert mere. 
Styret har fått spørsmål om å innhente tilbud på parabolløsning for medlemmene. Dette er gjort uten hell, det er ikke foretningene i byen som styrer dette men leverandørene som Viasat og Canal Digital.

Sider