Umbukta

I bukta finns vår vinterparkering og Umbukta fjellstue.
Det er bygd 141 garasjer som er leid ut.
Telefon til fjellstua er 751 57700 eller 951 95131
E-mailadresse: post@umbuktafjellstue
Hjemmeside:umbuktafjellstue.no

Brøytingen av parkeringsplass tar fjellstua seg av.
Betalingen er Kr.20,- pr. dag for bil, og Kr.30, pr. dag for bil og henger.
Du kan også kjøpe årskort. (Kr.500 for bil og kr. 600 for bil og henger)
Dette betales inne i fjellstua.

Umbukta tatt fra Rundfjellet 17.september 2001

Parkeringsplassen ved Umbukta fjellstue. (Mars 2004)

Ved fjellstua bygges det nytt, (Mars 2004)
på samme plass og med tilnærmet samme fasong som den gamle fjøsen som ble revet for mange år siden.

Inne på fjellstua.