Viktig

For at vi i hytteforninga skal ha korrekt postadresse til hytteeierne er vi avhengig av hjelp fra dere.
Husk å sende beskjed til oss når du får ny adresse.
Mogressfjellet hytteforening, co Helge Sandnes Solbakken 27 ,8616 Mo I Rana.
Eller meld fra til mogressfjellet@gmail.com