Endelig

Endelig

Er utvidelsen av parkeringsplassen i Umbukta i orden. I sommer begynner de å utvide den med avgangsmasser fra tunellen.

Se Rana Blad