Scootersesong

Motorferdselsnemnda besluttet på møte 18. april å forlenge inneværende scootersesong.               
I praksis betyr dette at alle med gyldig dispensasjon fra forbudet mot motorisert ferdsel i utmark, kan kjøre fram til og med søndag 6. mai.
Vi presiserer at dette ikke gjelder fiskeløypenes åpningstider. Disse er fastsatt av Fylkesmannen og er fra 1. februar til 30. april hver sesong.