Årsmøte

I Mogressfjellet hytteforening    

31,01.2017 kl. 18.00 på Bimbo Veikro
Forslag til årsmøte må være styret i hende innen 15.01.17.