Garasjer

Tor Inge har tenkt å legge på prisene på leie av garasjer i Bukta. Opprinnelige priser har vært kr. 5000,- for depositum, kr. 3200,- for asfaltering og kr. 3500,- for leie i året. Indeksregulering for 2011 vil bli endret til kr. 3800,-. Fra 2012 er kontraktene utgått og nye må inngås. Da blir leien sansynligvis kr. 5500,- pr. år.

For å samenligne med Kaldvatnet er leien kr. 2800,- i året. Noe variert utfra hvor stor garasje du har.

Vi i styret ønsker kommentarer på dette og vi skal prøve å holde ett medlemsmøte snarest mulig.
Gi gjerne kommentarer på gjesteboksiden for å vise dette offentlig eller send mail til styret. 

Det blir møte onsdag 15.desember kl.19.00, i Helgelandskrafts lokaler ved H:A:Hansen, Gruben. Oppfordrer så mange som mulig til å møte opp

Tor Inge har offenligjort hvorfår han ønsker en prisregulering av leien på garasjene, se Gjesteboka.

Styret har fått svar fra Tor Inge om hva han kommer til å gjøre med garasjeleia.
Dette er en informasjon til styret som han ikke ønsker vi legger ut på vår nettside.
Grunnen er at han sender et nytt tilbud til alle leietakerne mandag 20.12.2010.