Oppgradering av hovedstier i Mogressfjellet

I budsjettet for 2008 ble det bevilget kr. 25000,- for oppgradering av hovedstiene rundt omkring i hytteområdet. Dette får vi ikke til i denne sesongen på grunn av at vi ikke klarte å få ett komplett styre ved årsmøte. Men sittende styre er blitt enige om at hytteeiere kan gå sammen om å søke om materialer til å oppgradere hovedstiene til sine områder innen 1. september 2008. Da vil representanter fra styret være med og se på prosjektene og vil behandle disse i styremøte til høsten. Alle prosjekter vil bli vurdert etter miljøvennlighet og utsikt fra naboer. Hytteområdet er ditt og mitt "fellesareal" og alle ønsker ett fint hytteområde. Det finnes 3 måter å bygge opp stiene på.

Sti over gresskledd myr
Sti over åpen myr
Sti over grøft
For at styret skal ha ett utgangspunkt for å vurdere kostnader for løpende meter gangsti må det en vurdering til i området. Er dette en sti katogori 1 eller 2?

Eks. 1. Langsgående bord med 2x4" tverrgående spikerslag eks. kr. 100,- pr. meter. Eks. 2. Langsgående 2x4" med tverrgående bord, kr. 150,- pr. meter. Eks. 3. Bro over grøft kr. 200-300,- pr. meter avhengi av lengde.

Størrelsen på støtten avhenger i hvor mange som søker.