Vannposter / hus

I budsjettet for 2008 ble det bevilget kr. 20000,- for bygging av vannhus.

For å få utløst støtte for bygging av vannpost/hus må det legges frem et prosjekt. Dvs. tegninger over hvor i naturen huset skal bygges, hvor mange som er med på prosjektet, hvordan vannet skal være tilgjengelig på vinterstid og kostnader.

Det samme her som med stier må søknad om støtte komme til styret innen 1. september 2008.

Størrelsen på støtten avhenger i hvor mange som søker.