Velkommen til Mogressfjellet hytteforening

 

Mogressfjellet ligger 40km øst for Mo i Rana i Nordland fylke, like ved riksgrensen til Sverige. Det er tilsammen 233 hytter fordelt på 90 hytter i gammelområdet og 143 i nyområdet.

Styret består av: leder; Marius Solstrand, nestleder: Kai Ove Adolfsen ,kasserer: Helge Sandnes, sekretær og styremedlem. Møter blir avholdt etter aktivitet og behov.
Årsmøtene avholdes i januar / februar.

Medlemskontigenten blir brukt til bl.a.: Utbedring / vedlikehold av veg, gangstier, skirennbua, gapahuk,benker og båtutsettingsramper.

Merking og skraping av skootertrase. Brøyting av hytteveien om våren i enkelte tilfeller.

Ønsker å få tilsendt alle medlemmene sin e-postadresse, da kunne vi fått ut informasjon på en enklere måte.
De som ønsker å få informasjon på mail sender dette til : mogressfjellet@gmail.com

Været i Mogressfjellet

-  Innformasjon om snø, vann, vær og klima
-  Værmeldingen i Mogressfjellet fra Yr.no
-  Rana Røde kors hjelpkorps, værstasjon på Rauvannet og Umbukta
-  Værstasjon Båsmoen

INFO ANGÅENDE PARKERING VINTER 2016

Årskort kan kjøpes på Umbukta fjellstue og på Sportshuset Mo og koster kr. 500,- for bil og kr. 600,- for bil med henger.

Døgnpris kan betales kontant på parkeringsplassen, kr. 50,- for bil og kr. 60,- for bil og henger pr. døgn. Det blir satt opp postkasse med betalingskonvolutt hvor man skriver navn etc. på en konvolutt og river av en del som legges i bilen, konvolutten med penger legges i postkassa som blir satt opp.
Ellers er det mulig som før å komme på fjellstua og betale for dagsparkering, der er det mulighet å betale med kort.

Det vil bli foretatt kontroll på parkerte kjøretøyer, og ilagt kontrollavgift på kr. 300,- ved manglende betalt parkeringsavgift.

Det er til opplysning ikke tillatt å parkere biler og/eller hengere inne på området rundt garasjene.

Styret oppfordrer alle til å betale parkeringsavgiften!

Fjellstua åpner fredag 29. januar kl. 1000 – 1800. Vil holde åpent fredag, lørdag og søndag frem til påske , så blir det hver dag etter det frem til september

             

Medlemskontingent 2016.

Her er litt info om årets kontingent:

Sats: 300 kr (økt fra 250) Vedtatt årsmøte 2015
Kontonummer: 4516.12.88857
Frist: 31.03.2016
Merkes: hyttenummer og/eller medlemsnummer

            

 

Hogstfelt 2016 Her er oversikt over de nye områdene Statskog vil at vi ho gge ved på når snøen forsvinner                                                   VANNSTAND PR  23. 09 - 16​